Skip to content

הזדמנות ייחודית לכבד את זכרם של האנשים הקרובים אליכם

שים לב! לתרום רק דרך האתר הרשמי או לחשבון הבנק של הארגון נשמת העליה

(  Nishmat Haaliya USA INC )

.מרכז רוחני ותרבותי לעולי חבר העמים בעיר אשקלון, ישראל

בניית בית הכנסת מתבצעת על ידי ארגון החסד ,עמותה רשומה " נשמת העליה" (ע"ר) 540404994  בהנהלת הרב גדליה מלמד פל. 97250181192

e-mail 770gedalia@gmail.com

מידע מפורט על הבנייה והמסמכים הרשמיים, אתה יכול לראות באתר

www.neshamataliah.co.il
פרטים לתורמים :ארגון

החסד ,עמותה רשומה " נשמת העליה" (ע"ר) 540404994

 

מספר חשבון הארגון בישראל:

בנק הדואר, סניף מרכזי 01, ח"ן 4050332

*כל מי שתרם 180 שקלים ומעלה לחשבון ארגון החסד שלנו זכאי להחזר מס הכנסה של 35% מתרומתו בישראל (לפי סעיף 46)

ו -100% בארה"ב (לפי סיעף  501c3 ).

בכפוף לנוהל חוקי מס הכנסה של ישראל וארצות הברית לאזרחים וארגונים של ישראל וארצות הברית

לתרום באינטרנט