Skip to content

בניית בית הכנסת דוברי הרוסית הראשון באשקלון

עזרו לנו!

התחלנו את הקמת מרכז רוחני - קהילתי ובית הכנסת לעולי חבר העמים הראשון בדרום ארץ ישראל.

פרטים באתר שלנו אתה יכול להיות שותף לבניית בית הכנסת הראשון לדוברי רוסית בעיר אשקלון.

נשמח לכל תרומה שתתקבל. שילחו את שמכם לקבלת ברכה. 770gedalia@gmail.com / צור קשר.

ישנה אפשרות להנציח שמותיהם של יקירכם.

המלצות

הקצאת קרקעות ואישור היתר הבנייה של עיריית אשקלון לבית כנסת ומרכז רוחני לעולים מחבר העמים באשקלון